Norma ISO 9001 :2015 – co to jest?

Norma ISO 9001

jest jednym z wielu dokumentów utrzymywanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną , znaną także jako organizacja ISO. Organizacja ta składa się z przedstawicieli różnych organizacji, które ustalają standardy krajowe na całym świecie.

Organizacja ISO ma siedzibę w Genewie, w Szwajcarii i obejmuje przedstawicieli 164 państw.

Celem organizacji ISO jest tworzenie i publikowanie standardów akceptowanych we wszystkich krajach na całym świecie. Jakie są normy ISO? Normy ISO to zestaw wymagań stosowanych w różnych sprawach, w tym: kryteria akceptacji różnych typów produktów, wymagania dotyczące wdrażania systemów zarządzania, wymagane procesy w zakresie bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa żywności, a także wiele innych. Wdrożenie ISO. Normy ISO są w formie udokumentowanych wymagań i są tworzone i aktualizowane przez komitety techniczne w celu zapewnienia, że ​​uzyskana norma ma zastosowanie na całym świecie. Gdy normy są publikowane / aktualizowane, są głosowani i zatwierdzani przez przedstawicieli z każdego kraju reprezentowanego, aby zapewnić, że większość opublikowanych standardów jest akceptowana przez większość krajów. Aktualizacje nie są zaplanowane, ale często pojawiają się w 5- do 8-letnich ram czasowych w zależności od standardu.

ISO 9001 jako norma ISO  jest zbiorem wymagań, które definiują tworzenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością dla firmy. Otrzymana kolekcja procedur, procesów, zasad i zapisów zostanie następnie zatwierdzona przez zewnętrzną organizację, gdy firma wykazuje audytorom certyfikującym, że system spełnia wymagania normy ISO 9001 (zobacz Co to jest certyfikat ISO 9001). Podstawą wdrożenia ISO 9001 jest spełnienie wymagań klientów i poprawa zarówno satysfakcji klienta, jak i systemu zarządzania jakością. 

Jeżeli chcesz uzyskać informacje jak uzyskać certyfikat ISO 9001: http://iso-sklep.pl/certyfikat-iso-9001-jaka-cena-koszt-jak-uzyskac.html